Home / Skriving i akademia / Oppgaveskriving og struktur / Skrivetips

Skrivetips

Skriving i akademia krever både kunnskap om de krav som stilles til skrivingen og det er trening, trening og atter trening, samt tilbakemeldinger på skrivingen.

I Den gode oppgaven (Rienecker og Stray Jørgensen, 2006) er det flere kapitler som er god egnet som hjelpemiddel i forbindelse med skriving og særlig skriving av selvstendige oppgaver (der hvor en velger problemstilling selv). Her kan nevnes noen kapitler:

 • Skriveprosessen ved selvstendige oppgaver (Kap.3)
 • Oppgavens disposisjon og strukturelementer (Kap.7)
 • Oppgaven som et argument (Kap.13)
 • Vitenskapelig språk (Kap.14)
 • Korrekt språk i oppgaven (Kap.15)
 • Typografi og layout (Kap.16)
 • Skrivestans årsaker og handlingsmuligheter (Kap.17)

Når en skriver kan det også være hensiktsmessig å skille mellom tankeskriving og presentasjonsskriving. Skjematisk framstilt kan det se slik ut:

 

 

 

 

Tankeskriving

 

 

Presentasjonsskriving

 

 

Formål

 

 

”Tenke med pennen”

 

Få ideer

 

Utforske, prøve

 

Utvikle ideer

 

Klargjøre vage tanker

 

Forklare noe til deg selv

 

 

Kommunisere

 

Presentere

 

Framstille

 

 

 

 

 

Forklare noe til andre

 

 

Karakteristiske

 

trekk

 

 

Kreativ tenkning

 

 

 

Teksten orientert mot skriver

 

Prosessen er viktigst

 

 

Kritisk analytisk tenkning

 

Mottakerbevisshet

 

Teksten orienter mot leser

 

Produktet er viktigst

 

 

Mottaker

 

 

Du selv, medstudenter i

 

skrivegruppe

 

Lærer som dialogpartner

 

 

Utenforstående

 

”Offentligheten”

 

Lærer som evaluator/sensor

 

 

Språk

 

 

Personlig språk

 

Ikke vekt på det formelle

 

 

Formelt språk

 

Korrekt

 

 

Sjanger (eks.)

 

 

Tenketekst, notat, logg,

 

Fagdagbok, førsteutkast

 

 

Fagoppgave, rapport, artikkel, eksamensoppgave, osv.

 

(Kilde: Sveinung Jørgensens forelesningsnotater, 14.11.06)

Femavsnittsmetoden
Videre er det en en rekke konkrete tips og hjelpemidler i tilknytning til den såkalte Femavsnittsmetoden, som er utviklet av Karl Henrik Flyum ved Universitet i Oslo. Dette kan gjennomføres som et eget seminar, eller den enkelte student kan arbeide med dette selv, eller aller helst i kollokviegruppa.

Femavnittsmetoden er et skivepedagogisk miniverksted som gir dere noen enkle og allment nyttige verktøy for skrivetrening, tekstutvikling og for startfasen av skrivearbeidet. Han har utviklet ulike konkrete hjelpemidler som ligger på egne internettsider.: http://folk.uio.no/khflyum/femavsnittsmetoden/.


Det henvises det også til forelesningsnotater i forbindelse med BOL1 studentenes seminar og da i tilknytning til Skrivekurs del 2 (se her). Disse er utviklet av stipendiat Sveinung Jørgensen.

Skriveprosessen – fire faser
(Karl Henrik Flyum,UiO)

 

1. Førskrivingsfasen: idéarbeidet

 

 • Skriving under lesing: notater, referat, kommentarer
 • Fri skrivning og skisser
 • Stikkord, tankekart og visualisering
 • Planer: grovdisposisjon og arbeidsplan

 

2. Skrivefasen: tankeframstilling (skriverbasert)

 

 • Første utkast
 • Første respons

 

3. Omskrivingsfasen: redigeringen (leserbasert)

 

 • Veiledning
 • Forbedring og utvikling

 

4. Ferdigstillingsfasen: korrigeringen

 

 • Mottakerlesning
 • Korrektur